Maalämpöpumpun huoltosopimus sisältää seuraavat työt:

 • Maalämpöpumpun testaus käsiohjaus testi
 • Maalämpöpumpun käyttötuntien tarkastus ja vertailu
 • Säätöjen tarkastus ja optimointi
 • Vuotojen tarkistus
 • Paisunta-astian esipaineen tarkistus
 • Lämmitysverkoston paineen tarkistus ja säätö
 • Kiertovesipumppujen tarkistus
 • Lämmönkeruun suodattimen puhdistus
 • Keruunesteen lisäys (tarvittaessa)
 • Lämmönjaon suodattimen puhdistus
 • Tarkastuspöytäkirja

huoltosopimuksen hinta on 250,00 €/vuosi/kerta.
(Hinta sis. alv 24% sekä km- korvauksen 50km säteellä toimipaikastamme.
Yli 50km  jälkeen veloitamme 1.2€/km)

Huoltosopimus


VuosihuoltoKertakäynti

LÄHETTÄMÄLLÄ LOMAKKEEN HYVÄKSYT ALLA OLEVAT EHDOT:

Huoltosopimuksen ehdot

1. Hinnat
Hinnat ovat voimassa toistaiseksi. Energiset Pirkanmaa Oy  pidättää oikeuden muuttaa sopimushintaa ja muita hinnastojen hintoja siitä etukäteen ilmoittamatta. Huoltosopimuksen sopimushinnat astuvat voimaan seuraavan laskutusjakson alusta ja muut hinnat astuvat voimaan välittömästi hinnanmuutosten yhteydessä.

2. Maksuehdot
Maksuehto on 7 päivää netto laskun päivämäärästä lukien. Viivästyneistä suorituksista perimme korkolain mukaista viivästyskorkoa.

3. Tilaus/sopimus
Sopimus tulee voimaan, kun asiakas on allekirjoituksellaan hyväksynyt sen ehdot sekä maksanut ensimmäisen laskutusjakson laskun.

4. Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen
Sopimus on voimassa toistaiseksi vuoden kerrallaan (laskutusjakso). Asiakkaalla on mahdollisuus purkaa sopimus seuraavan laskutusjakson alusta vuosihuollon sopimisen yhteydessä. Asiakkaan on vahvistettava sopimuksen purku kirjallisesti, mikäli hän haluaa purkaa sopimuksen.

5. Vastuunrajoitus
Energiset Pirkanmaa Oy vastaa ensisijaisesti asiakkaan lämmitysjärjestelmän säätöjen optimoinnista ja laitteiden asianmukaisen toiminnan tarkastamisesta. Energiset Pirkanmaa Oy ei ole vastuussa kolmannen osapuolen aiheuttamasta vahingosta joka voi johtua esimerkiksi sähkökatkoksista tai siitä, että kolmas osapuoli on suorittanut laitteiston asennus- tai säätötoimenpiteitä. Energiset Pirkanmaa Oy ei myöskään ole vastuussa force majeure -tilanteiden aiheuttamista seurauksista.

6. Sopimuksen siirto
Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimukseen perustuvia oikeuksia ja velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman Energiset Pirkanmaa Oy:n suostumusta.

7. Erimielisyyksien ratkaiseminen
Asiakkaan ja Energiset Pirkanmaa Oy:n väliset erimielisyydet tulee ensisijaisesti ratkaista sopimusteitse. Mikäli sopimusosapuolet eivät pääse asiassa yhteisymmärrykseen, riita ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa.

8. Muut ehdot
Sopimuksessa noudatetaan Energiset Pirkanmaa Oy:n yleisiä toimitusehtoja ja REYS-8 1995 yleisiä toimitusehtoja.