Lämpöä auringonsäteistä jo vuodesta 1973

Maalämpöpumppu ottaa talteen – lähes akun tavoin – aurinko- energiaa kalliosta, maaperästä, vedestä ja ilmasta, joihin auringonsäteiden lämpö varastoituu. Olemme työskennelleet Thermialla vuodesta 1973 lähtien saadaksemme talteen tämän energian ja tarjotaksemme miellyttävää ja tehokasta lämmitystä.

HYVÄKSI YMPÄRISTÖLLE Jokaista maalämpöpumpun käyttämää kilowattituntia sähköä kohti otetaan talteen 4–5 kWh.
EU on luokitellut lämpöpumpun uusiutuvaksi energialähteeksi sen vuoksi, että talteenotettavan varastoituneen aurinkoenergian määrä on paljon suurempi kuin lämpöpumpun käyttämän energian määrä.
Aurinko on edellytys elämälle planeetallamme, mutta se antaa myös energiaa, joka otetaan talteen maalämpöpumpun avulla. Joka sekunti auringon levittäessä säteitään päällemme lämpenevät meidän lisäksemme myös kallioperä, maaperä, vesi ja ilma.
Planeettamme on kuin suuri akku, joka varastoi energiaa, vaikka tässä tapauksessa kyse on aurinkoenergiasta, joka varastoituu lämmön muodossa kallioihin, maaperään, veteen ja ilmaan. Lämpöpumppu pystyy hyödyntämään varastoitunutta aurinkoenergiaa mihin tahansa vuodenaikaan ja kellon ympäri.
Lämpöpumppu selviää varastoituneen aurinkoenergian talteenotosta jopa keskellä kylmintä ja pimeintä talvea. Esimerkiksi maalämpöpumppu ottaa talteen energiaa kallioperästä, jossa lämpötila pysyy suhteellisen vakaana ympäri vuoden ulkolämpötilasta riippumatta. Lämpöpumppumme tarjoavatkin tehokasta energiansäästöä aina -25 °C asteeseen saakka.
Tämä onnistuu modernin kompressoritekniikan avulla. Emme kuitenkaan syvenny nyt siihen. Jos olet kiinnostunut aiheesta, voit lukea siitä lisää edempää kirjasta. Sinun tarvitsee tietää ainoastaan se, että kyseinen tekniikka on hyväksi todettu ja se tarjoaa sinulle lämpöä ja lämmintä käyttövettä – päivin ja öin vuoden ympäri.

Neljä tapaa aurinkoenergian hyödyntämiseen lämpöpumpun avulla

Kallioperässä, pintamaassa, ilmassa ja vesistöissä on varastoitunutta aurinkoenergiaa, jota voidaan käyttää lämmityksessä. Lämpöpumppu hyödyntää tätä ehtymätöntä ja ympäristöystävällistä lämmönlähdettä ja siirtää sen kotiisi. Lämpöpumpusta käytetään eri nimityksiä riippuen siitä mistä lämpöenergiasi hankitaan.
Maalämpö (energiakaivo)
Kallioperään varastoituneen aurinkoenergian hyödyntämiseksi kallioon porataan syvä reikä. Porausreikää kutsutaan myös energiakaivoksi. Energia otetaan porausreiästä lämpöpumppuun virtaavasta keruunesteestä, joka virtaa sitten takaisin alas porausreikään.
Yleinen väärinkäsitys on, että lämpö loppuu, jos naapurustossa on useita porausreikiä. Näin ei kuitenkaan ole, sillä lämpöä riittää kyllä kaikille.
Edut: » Tontin ei tarvitse olla suuri » Lämpötila pysyy tasaisena ympäri vuoden » Vaikuttaa vain vähän tonttiin

Maalämpö (maapiiri)

Pintakeruuputket kaivetaan noin metrin maanpinnan alapuolelle. Tarvittavan putken pituus riippuu energiatarpeesta, mutta yleensä kyse on muutamasta sadasta metristä.
Maalämpö voi olla hyvä vaihtoehto, jos kallioon ei voi jostain syystä porata, esimerkiksi silloin, kun kallioperä sijaitsee liian syvällä. Energia otetaan maapiiristä lämpöpumppuun virtaavasta nesteestä, joka virtaa sitten takaisin maapiiriin.
Edut: » Porausta ei tarvita » Lämpötila pysyy tasaisena vuoden ympäri

Maalämpö (vesistöpiiri)

Tämä ratkaisu voi kiinnostaa sellaisia, joilla on lähellä järvi tai muu vesistö, jonne voi saada luvan putken laskemiseen. Vesistölämpö toimii samalla tavalla kuin maalämpökin, mutta maahan kaivamisen sijaan putki sijoitetaan vesistön pohjaan, jossa painot pitävät putken paikallaan. Tarvittavan putken pituus riippuu energiatarpeesta.
Edut: » Porausta ei tarvita » Asennuskustannukset ovat pienemmät kuin energiakaivossa » Lämpötila pysyy tasaisena vuoden ympäri vuoden

Ilmalämpö

Ilmasta energiaa talteen ottavia lämpöpumppuja on useita erilaisia.
Ilma-vesilämpöpumppu: Ottaa talteen energiaa ulkoilmasta ja jakaa sitä lämpönä rakennukseen vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän lämpöpattereiden tai lattialämmityksen kautta.
Ilmalämpöpumppu: Ottaa talteen energiaa ulkoilmasta ja levittää sitä puhaltimen avulla lämmitetyn ilman muodossa. Ei pysty tuottamaan lämmintä käyttövettä.
Poistoilmalämpöpumppu: Ottaa talteen energiaa ilmanvaihdon poistoilmasta. Pystyy tuottamaan myös lämmintä käyttövettä. (Thermian valikoimassa ei ole yhtään poistoilmalämpöpumppua.)
Edut: » Porausta ei tarvita » Pienempi investointi » Ei vaikutusta tonttiin » Yleensä ei ilmoitusvelvollisuutta kunnalle

MAALÄMPÖPUMPUN NELJÄ ETUA

Aurinko on kaiken elämän lähde, ja sen lämpö tarjoaa runsaasti ilmaista energiaa, joka varastoituu ilmaan, kallioperään, maahan ja vesistöihin. Lämpöpumppu on työkalusi tämän ilmaisen energian hyödyntämiseen. Lämmön hakeminen ja ottaminen talteen tehokkaasti pienentävät huomattavasti lämmityskustannuksia, tietyissä tapauksissa jopa 80 %. Kustannussäästöt ovat usein niin suuria, että ne maksavat asennukseen liittyvät investoinnit takaisin muutamassa vuodessa.
Viereinen kaavio esittää muutamien eri lämmitysvaihtoehtojen kustannuskehitystä. Lämpöpumpun avulla tehtävän lämmityksen kustannukset ovat erittäin kilpailukykyisiä. Tämä käy ilmi selvästi kaavion alareunan keltaisesta käyrästä.

LÄMPÖPUMPUN NELJÄ ETUA

» Taloudellisuus

Aurinko on kaiken elämän lähde, ja sen lämpö tarjoaa runsaasti ilmaista energiaa, joka varastoituu ilmaan, kallioperään, maahan ja vesistöihin. Lämpöpumppu on työkalusi tämän ilmaisen energian hyödyntämiseen. Lämmön hakeminen ja ottaminen talteen tehokkaasti pienentävät huomattavasti lämmityskustannuksia, tietyissä tapauksissa jopa 80 %. Kustannussäästöt ovat usein niin suuria, että ne maksavat asennukseen liittyvät investoinnit takaisin muutamassa vuodessa.
Lämpöpumpun avulla tehtävän lämmityksen kustannukset ovat erittäin kilpailukykyisiä. 

» Asumismukavuus

Maalämpöpumppu ei vaadi päivittäistä hoitoa tai polttoaineen täyttöä. Sitä on helppo käyttää ja se vie vähän tilaa. Se mahtuu yleensä alle puolen neliömetrin tilaan. Thermian lämpöpumppuja on mahdollista ohjata myös etänä, mikä on hyvä asia esimerkiksi matkojen aikana. Silloin voit laskea sisälämpötilan matkan ajaksi ja nostaa sitä internetyhteyden kautta mistä tahansa päin maailmaa, kun olet palaamassa takaisin kotiin.

» Luotettavuus

Lämpöpumppu on toimintavarma ja sen käyttöikä on pitkä. Lämpöpumpun tulee toimia vuosien ajan. Kaikenlaista odottamatonta voi kuitenkin tapahtua, minkä vuoksi Thermialta ostamaasi lämpöpumppuun sisältyy aina viiden vuoden tehdastakuu. Voit pidentää sitä vuosittain aina 14:aan vuoteen saakka.

» Uusiutuva energia

Maalämpöpumppu hyödyntää auringosta peräisin olevaa puhdasta ja uusiutuvaa energiaa tehokkaalla tavalla, joka on hyväksi sekä ympäristölle, omalle taloudellesi että maapallon tulevaisuudelle. Ihmiskunnan energiantuotanto on kuusinkertaistunut vain sadassa vuodessa. Samanaikaisesti ilmansaasteet ovat viisinkertaistuneet. Vaikutukset näkyvät jo selvästi esimerkiksi siinä, että maapallon keskilämpötila nousee ja elintärkeät napajäätiköt sulavat.
Yksi tapa pienentää planeettamme kuormitusta on valita energiapihi ja uusiutuva lämmitysmuoto, kuten lämpöpumppu.

Sen lisäksi, että lämpöpumppu tarjoaa parempaa asumismukavuutta sekä huoletonta ja ympäristöystävällistä lämmitystä, saat myös alhaiset lämmityskustannukset ja arvonnousua talollesi

MAALÄMPÖPUMPPU TARJOAA USEIMMITEN SUURET SÄÄSTÖT

lämmityskuluissa. Lämpöpumpun toimimiseen kuluva pieni määrä energiaa tuottaa huomattavasti enemmän energiaa lämmön ja lämpimän käyttöveden muodossa, mikä vähentää lämmityskulujasi. Se, miten suuret säästöt kussakin yksittäisessä tapauksessa syntyvät, riippuu hyvin paljon olosuhteista.
Hyvä lämpöpumppu tarjoaa vakaat, alhaiset lämmityskustannukset ja hyvää taloudellisuutta heti ensimmäisestä päivästä alkaen. Säästöä voi syntyä jopa 80 prosenttia.

INVESTOINTI, JOKA MAKSAA ITSE ITSENSÄ

Lämmityskustannuksistasi syntyvät säästöt tulevat maksamaan takaisin koko investointisi. Yleisesti ottaen investoinnin tulisi maksaa itsensä takaisin 5–10 vuodessa. Normaalisti omakoti talossa maalämpöjärjestelmän hinta vaihtelee 13000-20000 tuhanne haarukassa.
Investointi lämpöpumppuun nostaa myös talosi arvoa. Olet
asennuttanut ratkaisun, joka varmistaa vakaan ja huolettoman lämmityksen moneksi vuodeksi eteenpäin, mikä onkin aina houkuttelevaa mahdollisen talonostajan mielestä.

SÄÄSTÖJÄ, JOTKA LISÄÄVÄT ARVOA

Tämä tarkoittaa, että lämpöpumppuinvestointi maksaa itsensä takaisin tuplasti: investointi maksaa itsensä osittain takaisin lämmityskustannuksissa syntyvillä säästöillä ja osittain korkeampana hintana talon myymisen yhteydessä.

SÄÄSTÖÄ ENSIMMÄISESTÄ PÄIVÄSTÄ LÄHTIEN

Investoidessasi maalämpöpumppuun voit alkaa säästää rahaa heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Vaikka ottaisit pankista lainaa investointisi rahoittamiseksi, lämpöpumpun käyttökustannukset sekä lainan takaisinmaksusta ja sen korosta aiheutuvat kokonaiskulut ovat yleensä alhaisempia kuin aiemmat käyttökustannukset.
Korkokustannuksesi laskevat joka kuukausi lainaa lyhentäessäsi. Tämä tarkoittaa, että säästöt kasvavat lisää ajan myötä aina siihen asti kun koko laina on maksettu pois, jolloin saavutat enimmäissäästöt. Sen jälkeen sinua odottaa vielä monta vuotta huoletonta lämmitystä erittäin alhaisilla kustannuksilla.
Yllä olevasta kaaviosta voit nähdä, miten korkokustannukset pienenevät, miten lainaa maksetaan pois tasaerin joka kuukausi, sekä sen, miten pankkilaina katoaa täysin laskelmasta, kun se on maksettu pois.
Tärkeää huomioitavaa ennen ostoa | 25

HYÖDYNNÄ KOTITALOUSVÄHENNYS

Muista, että voit hyödyntää kotitalousvähennystä lämpöpumpun asennuksessa. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä vuonna 2018 on 2 400 euroa vuodessa. LVI-alalla on malleja työkustannusten laskemiseksi erilaisten asennusten yhteydessä. Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjääsi selvittääksesi, kuinka suuren vähennyksen saat omasta asennuksestasi.

TULEVATKIN TARPEET TÄYTTÄVÄ INVESTOINTI

Thermian lämpöpumpusta saat älykkään ja joustavan ratkaisun, jossa kaikki talon lämmitykseen, viilennykseen ja lämpimään käyttöveteen liittyvät toiminnot on koottu yhteen järjestelmään. Tätä järjestelmää on sitä paitsi mahdollista täydentää jälkikäteen.
Thermian lämpöpumput kuuluvat yleisesti ottaen eniten energiaa säästäviin asennuksiin, jotka kiinteistöllesi voit tehdä. Mikäli tämän lisäksi haluat alkaa tuottaa omaa sähköä aurinkokennoilla, kaikki Thermian lämpöpumput soveltuvat erinomaisesti myös siihen tarkoitukseen. Osa Thermian tuotteista on valmisteltu niin kutsuttua älykästä sähköverkkoa varten tekniikalla, jonka nimi on SG Ready (Smart Grid Ready).
Mikäli haluat tuottaa lämmintä käyttövettä aurinkopaneeleilla, myös tämä onnistuu erinomaisesti yhdessä Thermian lämpöpumppujen kanssa. Tarjoamme lisäksi järjestelmäratkaisuja muille täydentäville energialähteille, mikä antaa sinulle vapauden valita ne ratkaisut, jotka sopivat juuri omiin tarpeisiisi nyt tai tulevaisuudessa. Keskustele jälleenmyyjäsi kanssa toiveistasi, niin saat apua oikean lämpöpumpun valitsemiseen.

Maalämmön hinta

Maalämmön hinta koostuu maalämpöpumpusta, lämpökaivon porauksesta, asennustöistä ja kytkennöistä lämmönjakoverkostoon ja mahdollisista vanhan lämmityslaitteiston purkutöistä sekä maalämpöpumpun sähköistyksestä. Uudiskohteen rakentamisen yhteydessä asennettu maalämpö on yleensä edullisempi kuin  remontoitavan kohteen maalämpö.

Tyypillisesti omakotitaloon tehtävä maalämpöprojekti on kokonaiskustannuksiltaan noin
14 000 – 20 000 euroa riippuen kohteesta. Uudiskohteisiin tarjoamme myös lattialämmityksen. Lattialämmitys on kaikkein energiatehokkain vesikiertoinen lämmitystapa maalämpöpumpun kanssa, mutta remonttikohteissa kannattaa yleensä hyödyntää jo olemassa oleva vesikiertoinen patteriverkosto.

Saaneeravitta kohteissa kustannuksia voi nostaa vesikiertoisen lämmitysjärjestelmän puuttuminen, jolloin on rakennettava koko vesikiertoinen patteri- tai lattialämmitysjärjestelmä alusta asti,kun maalämpö otetaan käyttöön..

Yleisiä kysymyksiä maalämmöstä

LOPPUUKO LÄMPÖ, JOS MYÖS NAAPURIT PORAAVAT? Ei, maalämpöpumppu hyödyntää uusiutuvaa aurinkoenergiaa. Naapureiden porausreikien välisen etäisyyden tulee kuitenkin olla vähintään 20 metriä.

PITÄÄKÖ MINUN ILMOITTAA LÄMPÖPUMPUN HANKKIMISESTA KUNNALLE? Kyllä, maa- ja vesistölämmön osalta. Kun on kyse ilmalämmöstä, on hyvä tarkistaa asia omasta kunnasta.

MITÄ LÄMPÖPUMPUN ASENTAMINEN MAKSAA? Yleispätevää vastausta ei voi antaa, sillä hinta vaihtelee hyvin paljon eri asennusten välillä. Reilun vastauksen antamiseksi asentajan on käytävä paikan päällä tarkistamassa edellytykset lämpöpumpulle. Vasta sitten voidaan antaa pätevä hintatarjous.
Jotta hintatasosta saisi jonkinlaisen käsityksen, voidaan sanoa, että maalämmön uuden asennuksen (sis. porauksen ja vanhan laitteiston poiskuljettamisen) kokonaishinta liikkuu usein 12000-20000 eurossa, kun taas ilma-vesilämpöpumpun asennuksen kokonaishinta on useimmiten 8000-13000 euroa ja ilma-ilmalämpöpumpun osalta 18002500 euroa.
Vanhaa lämpöpumppua uuteen vaihdettaessa kustannukset ovat tätä tasoa alempia, sillä usein voidaan hyödyntää olemassa olevia laitteiston osia, kuten porausreikää, maalämpöputkea yms.
Ota yhteyttä jälleenmyyjään maksuttoman kotikäynnin järjestämiseksi, niin saat tarkan arvion siitä, kuinka paljon asennus maksaisi sinun tapauksessasi.

KUINKA PALJON MAKSAA MUUNTAA SUORA SÄHKÖLÄMMITYS VESIKIERTOISEKSI LÄMMITYSJÄRJESTELMÄKSI? Hinta on 500–800 euron välillä lämpöpatteria kohti ja riippuen talon ominaisuuksista.
KUINKA PALJON MINUN ON SÄÄDETTÄVÄ LÄMPÖPUMPPUA (ASETTAA ARVOJA) NORMAALIKÄYTÖSSÄ? Asetuksia ei tarvitse muuttaa asennuksessa tehtävien säätötoimien jälkeen.

JOS HALUAN SÄILYTTÄÄ TAKAN, LEIVINUUNIN JNE., SAAKO SE LÄMPÖPUMPUN KÄYTTÄMÄÄN VÄHEMMÄN SÄHKÖÄ? Puulämmitys tuottaa taloon luonnollisesti lisää lämpöä, jolloin lämpöpumppu käyttää vähemmän energiaa.

MITÄ EROA ON ILMA-VESILÄMPÖPUMPULLA JA ILMALÄMPÖPUMPULLA? Ilma-vesilämpöpumppu muuntaa ulkoilman energiaa lämmöksi asunnon vesikiertoiseen lämmitysjärjestelmään (lämpöpatterit tai lattialämmitys). Se tuottaa kotitaloudelle myös lämmintä käyttövettä, mikä tekeekin siitä kattavan lämmitysjärjestelmän.
Ilmalämpöpumppu ottaa talteen energiaa ulkoilmasta ja muuntaa sen lämpimäksi ilmaksi asunnossa. Koska se ei pysty tuottamaan lämmintä käyttövettä, sitä on pidettävä jonkin muun lämmitysmuodon täydennyksenä.
Thermia –lämpöpumppujen edelläkävijä | 79

ONNISTUUKO AURINKOPANEELIEN LIITTÄMINEN JA MITEN HYVIN NE TOIMIVAT? Luonnollisesti onnistuu ja vaihtoehtoja on useita yksinkertaisista monimutkaisempiin ratkaisuihin, jotka kaikki antavat lisäenergiaa. Juttele asiasta jälleenmyyjän kanssa.

PITÄÄKÖ ILMALÄMPÖPUMPUN OSOITTAA TIETTYYN ILMANSUUNTAAN? Ei, voit sijoittaa ulkoyksikön paikkaan, jossa se on vähiten muiden toimintojen tiellä.

VOIKO KOSTEUSONGELMIA ILMETÄ, KUN LOPETAN TULISIJAN LÄMMITTÄMISEN? Hyvän ilmanvaihdon säilyttämiseksi talossa on tärkeää, ettei piippua tukita. Lämmön hävitessä hormista on hyvä peittää savu- piipun yläosa hupulla kosteusvaikutusten välttämiseksi. Jos et ole varma, minkä tyyppinen huppu sinun kannattaa valita, ota yhteyttä paikalliseen nuohoojaan saadaksesi vinkkejä ja ohjeita asiasta.

OP rahoitus maalämmölle

Voit hakea maalämpöpumpulle OP lainaa 750 - 40 000 euroa ilman vakuuksia tai takaajia.

Maksuajaksi voit valita lainasummasta riippuen jopa 7 vuotta.

Lataa veloituksetta suuri lämpöpumppukirja

SUURI LÄMPÖPUMPPUKIRJA

ME OLEMME VASTUUSSA MAALÄMPÖPUMPPUSI TOIMITUKSESTA JA TOIMIVUUDESTA

Henri Uotila Maalämpö

Henri Uotila

(040) 143 2201

henri@energisetpirkanmaa.fi

Tommi Lähteenmäki ilma-vesipumput

Tommi Lähteenmäki

(040) 143 2101

tommi@energisetpirkanmaa.fi

energiset pirkanmaa maalämpöpumppu logo

Energiset Pirkanmaa Oy

Rounionkatu 130 F
37150 Nokia
Puh. 040 680 3970

info@energisetpirkanmaa.fi

Yli 900 myytyä Thermian

maalämpöpumppua

vuodesta 2007